Jangan engkau bersahabat

dengan sahabat yang mana dia

begitu berharap kepada engkau

ketika mau menyelesaikan

masalahnya saja, sedangkan

apabila masalah atau hajatnya

telah selesai maka dia

memutuskan kemanisan

persahabatan.

Bersahabatlah dengan mereka

Yang mempunyai ketinggian

Dalam melakukan kebaikan,

Memenuhi janji dalam perkara

Yang benar, memberi

Pertolongan kepada engkau

Serta memadai dengan amanahnya atau sikap

Bertanggungjawabnya

Terhadap engkau

( Umar bin Abdul Aziz )

Iklan